Prelucrarea datelor cu caracter personal

           Asociatia BUU ADVENTURE, in calitatea de prestator servicii, avand in vedere Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, va informam ca prelucrarea datelor cu caracter personal este realizata doar pentru scopuri legitime, in functie de serviciul solicitat, iar prin utilizarea site-ului www.buuadventure.ro acceptati politica de confidentialitate a datelor si totodata va aducem la cunostinta urmatoarele :

1. Informatiile oferite de dumneavoastra ce contin date de identificare si cu caracter personal vor fi folosite in scopul intocmirii documentelor, in scop statistic, cu respectarea prevederilor legale.

2. Acestea nu vor fi prelucrate si publicate, pentru informarea publicului, decat cu informarea mea prealabila asupra scopului prelucrarii sau publicarii si obtinerea consimtamantului in conditiile legii.

3. Stocarea datelor se va face pe perioada de 5 ani, cu exceptia datelor care sunt necesare pentru contabilitate si administratie care vor fi pastrate pana cand impune normele legale in vigoare.
Inregistrare foto-video

In taberele organizate de noi, vor fi facute fotografii si materiale filmate cu copiii din tabara, care vor fi folosite, fara scop comercial, pe siteul de internet a taberei, sau pe facebook si pentru promovarea imaginii firmei.
La cabana/pensiune,sunt camere de supraveghere, in cazul in care ati intrat in perimetrul cabanei sunteti de acord cu inregistrarea lor.