Politica de confidentialitate a datelor cu caracter personal

Termeni si conditii

Conform cerintelor Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Regulamentului 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, BUU ADVENTURE prelucreaza datele furnizate de dumneavoastra prin folosirea servicilor de colectare de date si de formular de cerere oferta/etc disponibile pe acest website in conditii de maxima siguranta si numai pentru scopurile specificate.

In cazul in care dumneavoastra puneti in mod voluntar la dispozitia BUU ADVENTURE. Orice date cu caracter personal, pentru care vi s-a cerut in mod expres consimtamantul, prin aceasta va dati acordul ca BUU ADVENTURE, in scopul si pe durata determinata de specificul tranzactiei, sa inregistreze aceste date si sa le administreze.

Respectam caracterul privat si securitatea informatiei furnizate atunci cand utilizati acest website, inclusiv a datelor cu caracter privat, scop in care aplicam prezenta politica de confidentialitate.

Scopul colectarii datelor

- trimiterea de Newslettere si/sau alerte periodice, respectiv informarea dumneavoastra, prin sms, e-mail si/sau telefonic cu privire la promotiile si campaniile desfasurate de catre BUU ADVENTURE, produsele noi;

- profilarea consumului dumneavoastra; analiza preferintelor dumneavoastra personale, a comportamentelor si a intereselor dumneavoastra, pentru a putea obtine interesul dvs vizat de la BUU ADVENTURE.

Prin completarea datelor in formularul de contact / cerere oferta, vizitatorul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a BUU ADVENTURE si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate in scopul prevazut mai sus.

BUU ADVENTURE va prelucra datele cu caracter personal pe perioada existentei contului persoanei vizate, iar ulterior stergerii contului persoanei vizate, BUU ADVENTURE va transforma datele cu caracter personal in date anonime si le va prelucra in scopuri statistice interne, pe durata existenta a societatii.

BUU ADVENTURE garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor celor care completeaza formularul de inscriere. De asemenea, BUU ADVENTURE poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de servicii de marketing, Curierat, servicii de plata / bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre, asiguratori.

Inregistrarea si utilizarea datelor

Pentru simpla vizualizare a continutului webste-ului www.buuadventure.ro, nu este nevoie sa ne furnizati date personale insa pentru utilizarea anumitor servicii puse la dispozitie de website-ul nostru, este nevoie de date personale, dupa cum urmeaza:

Date personale prelucrate Scop prelucrare date personale Durata de stocare a datelor personale
Nume prelucrare cerere informatii / oferta de servicii sau produse exprimata prin formularul de contact de pe acest website durata nederminata datorita specificului utilizarii datelor si a finalizarii informarii solicitate
Email prelucrare cerere informatii / oferta de servicii sau produse exprimata prin formularul de contact de pe acest website durata nederminata datorita specificului utilizarii datelor si a finalizarii informarii solicitate
Telefon prelucrare cerere informatii / oferta de servicii sau produse exprimata prin formularul de contact de pe acest website durata nederminata datorita specificului utilizarii datelor si a finalizarii informarii solicitate

Securitatea datelor

BUU ADVENTURE garanteaza confidentialitatea anumitor informatii. Fiecare utilizator are dreptul de a vedea numai propriile sale date personale pe care le-a introdus.

Informare

Nu sunteti obligat(a) sa ne furnizati datele dumneavoastra in scopurile mentionate in prezenta politica de confidentialitate.

Pentru datele furnizate de dumneavoastra prin intermediul acestui site, asiguram administrarea acestora in conditii de siguranta si va garantam drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora si de Regulamentul 679 / 2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice (dreptul de acces, de interventie, de a nu fi supus(a) unei decizii individuale, de a va adresa justitiei, de a va opune in viitor prelucrarii si de a solicita stergerea lor.

Daca doriti ca datele dumneavoastra personale sa fie scoase din baza de date, ne puteti indica oricand acest lucru prin email la contact@buuadventure.ro